Logo

Công ty mẹ GTN lên kế hoạch “sáp nhập ngược “vào công ty con VLC

Avatar
Đăng bởi: Tuệ Lâm
01/03/2021 11:48

Hiện GTNFoods đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 74,49% vốn điều lệ VLC , tương đương hơn 47 triệu cổ phiếu, còn lại các cổ đông khác. Như vậy, nếu khi ĐHCĐ thông qua tờ trình sáp nhập, thì công ty mẹ GTN sẽ chính thức sáp nhập vào công ty con VLC và tiến hành huỷ niêm yết. ĐHĐCĐ năm 2021 của GTNFoods sẽ diễn ra vào ngày 19/3.

Theo tờ trình ĐHCĐ CTCP GTNFoods, HĐQT đang trình cổ đông phương án sáp nhập GTNFoods vào Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Mã chứng khoán: VLC – UPCoM). Đồng thời, nếu sáp nhập thành công sẽ hủy niêm yết cổ phiếu GTN trên HOSE.

Theo đó, VLC sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ 250 triệu cổ phiếu GTN  và sau hoán đổi, vốn điều lệ VLC cũng sẽ tăng tương ứng.

Việc sáp nhập dự kiến thực hiện vào khoảng đầu quý 3/2021. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần GTN đang lưu hành sẽ được sở hữu duy nhất của VLC, cổ phiếu GTN sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại HOSE và hủy lưu ký tại VSD, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu GTN sau ngày chốt sẽ không còn giá trị.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần GTN của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần VLC theo tỷ lệ hoán đổi.

Hiện tỷ lệ chuyển đổi vẫn chưa được doanh nghiệp thông báo cụ thể tới cổ đông trong ĐHĐCĐ sắp tới.

Thông tin này đang hiện gây chú ý trên thị trường chứng khoán bởi mối quan hệ mật thiết giữa bộ tứ “VNM-GTN-VLC-MCM). Cụ thể, trong cơ cấu cổ đông của VLC hiện tại GTNFoods đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 74,49% vốn điều lệ, tương đương hơn 47 triệu cổ phiếu, còn lại các cổ đông khác. Theo đó, sau sáp nhập, toàn bộ hơn 47 triệu cổ phiếu này sẽ bị hủy và giảm vốn điều lệ của VLC tương ứng là 470 tỷ đồng .

Nếu sáp nhập thành công, VNM sẽ sở hữu 75% vốn VLC, VLC sở hữu 51% của Mộc Châu Milk. Trước đây, VNM sở hữu 75% vốn tại GTN, GTN sở hữu 74,49% vốn tại VLC và VLC sở hữu 51% tại Mộc Châu Milk.

Năm 2021, GTN đặt mục tiêu doanh thu 3,073 tỷ đồng và lãi sau thuế 244 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và giảm 3% so với thực hiện 2020.