Logo

Cơ hội mua cổ phiếu tốt từ xung đột vũ trang

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
22/02/2022 21:54

Dưới đây là nghiên cứu của một nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm ở châu Âu và Canada:

Nhiều nhà đầu tư có thể coi khả năng xảy ra xung đột vũ trang là một yếu tố tiêu cực trong dài hạn đối với danh mục đầu tư và các khoản đầu tư. Nhưng dữ liệu lịch sử lại cho thấy đây là một suy nghĩ sai lầm. Bất cứ khi nào một cuộc xung đột vũ trang dẫn đến sự suy thoái trên thị trường, thì cách chính xác để xử lý nó là mua hàng chất lượng với giá hợp lý.

Bởi vì sao, một cuộc xung đột vũ trang không có tác động nghiêm trọng đến các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Thực tế là, từ đầu Thế chiến 2 cho đến khi kết thúc, DOW JONES đã tăng hơn 50%, hơn 7% mỗi năm. Trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng 115%.