Logo

Chứng khoán HSC: tăng vốn, bổ sung gần 1.500 tỷ đồng cho vay margin

Avatar
Đăng bởi: Tuệ Lâm
28/02/2021 14:02

Dự kiến HSC sẽ thu huy động hơn 2.135 tỷ đồng, phân bổ phần lớn cho hoạt động cho vay ký quỹ 1.495 tỷ đồng, và hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 427 tỷ đồng, hoạt động tự doanh 213 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh – HSC (Mã chứng khoán HCM) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm 152,52 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại ngày ĐKCC sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm). Mức giá chào bán dự kiến là 14.000 đồng/cp, thời gian dự kiến trong năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Các cổ phiếu mua vào đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo nội dung tờ trình ĐHCĐ ngày 22/02/2021, HĐQT HSC cho biết, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông thấp hơn giá thị trường bình quân 30 phiên gần nhất 54,52%. Điều này không đồng nghĩa cổ đông được mua rẻ cổ phiếu bởi giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường sẽ được điều chỉnh giảm dựa theo giá phát hành, tỷ lệ chào bán và giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.

Trường hợp cổ đông không muốn mua cổ phần phát hành thêm và chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại HSC sẽ giảm sau đợt phát hành.