Logo

Chứng khoán Everest (EVS): Dự kiến tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng

Avatar
Đăng bởi: Tuệ Lâm
02/03/2021 12:12
HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (mã chứng khoán EVS – HNX) sẽ trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021. Công ty có kế hoạch dự kiến chào bán riêng lẻ 40% cổ phiếu tương đương 400 tỷ đồng.
Theo tài liệu ĐHCĐ năm 2021, EVS đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 238,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 81,3 tỷ đồng, lần lượt bằng 67,83% và 115,37% so với thực hiện trong năm 2020. Và EVS định hướng phát triển hoạt động kinh doanh theo cả chiều rộng và chiều sâu, gia tăng giá trị từ các sản phẩm/dịch vụ cung cấp.

Đồng thời, HĐQT EVS sẽ trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021. Công ty có kế hoạch dự kiến chào bán riêng lẻ 40% cổ phiếu tương đương 400 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được  sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ; nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty để đáp ứng tiêu chuẩn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh.

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chứng khoán vốn, chứng khoán nợ, chứng quyền và các tài sản tài chính khác, đồng thời thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính – chứng khoán khác.

Năm 2020, doanh thu hoạt động của EVS tăng mạnh 78,4% so với năm 2019, đạt 351,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng gấp 7 lần so với năm trước, đạt 70,4 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp vượt chỉ tiêu doanh thu 68,16% và vượt chỉ tiêu lợi nhuận 540,27%.

Đại hội cổ đông thường niên của EVS sẽ được tổ chức vào 15h00 ngày 2/3/2021 tại Hà Nội.