Logo

Chứng khoán APS: cổ phiếu tăng phi mã, muốn phát hành tăng vốn gấp đôi

Avatar
Đăng bởi: Khôi Nguyên
25/10/2021 19:43

Kết phiên giao dịch 25/10, APS đóng cửa giá trần 36.000 đồng/cp, tăng 22% trong 1 tuần gần nhất, và tăng gần 85% trong 1 tháng qua. Mới đây, HDQT APS có tờ trình tăng vốn điều lệ từ mức 830 tỷ đồng, lên 1.660 tỷ đồng, thông qua phát hành 83 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

ĐHCĐ bất thường năm 2021 tổ chức ngày 16/11sắp tới, HDQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã chứng khoán APS) sẽ xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ 830 tỷ đồng lên 1.660 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến huy động thêm 830 tỷ đồng sẽ được bổ sung 40% (tương ứng 332 tỷ đồng) cho vay ký quỹ, 30% (249 tỷ đồng) cho tự doanh, 20$ (166 tỷ đồng) cho bảo lãnh phát hành, và bổ sung 83 tỷ đồng cho vốn lưu động.

Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng, phần cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền sẽ được chào bán cho các đối tượng khác do HDQT quyết định và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Thời gian thực hiện chào bán trong quý 4/2021, ngay sau khi được UBCK NN chấp thuận.

Với diễn biến giá cổ phiếu trên sàn tăng phi mã gần 100% trong 1 tháng gần nhất là điều kiện thuận lợi để cuộc phát hành của APS diễn ra thành công.

Nguồn: Iboard SSI

Trước đó, APS cũng đã tiến hành tăng vốn thông qua việc phát hành riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP

Bên cạnh tờ trình tăng vốn, trong ĐHCĐ bất thường lần này, HDQT APS còn xin ý kiến cổ đông về việc gia nhập kinh doanh chứng khoán phái sinh, ở các mảng môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

APS đánh giá  thị trường chứng khoán phái sinh là kênh đầu tư, kinh doanh hấp dẫn mà APS hoàn toàn có thể đáp ứng các điều kiện tham gia.

APS cho biết, hiện vốn điều lệ công ty là 780 tỷ đồng, công ty đang nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), sau khi được UBCK NN chấp thuận, vốn điều lệ dự kiến APS là 830 tỷ đồng – đủ điều kiện về vốn để đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh (môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh).

Ngoài ra, APS cũng đáp ứng các điều kiện khác như có tỷ lệ vốn khả dụng liên tục trong 12 tháng gần nhất trên 350% (quy định tối thiểu 220%), không lỗ trong 2 năm gần nhất (năm 2020 lãi 56,5 tỷ đồng, tính đến hết quý 3/2021 lãi gần 135 tỷ đồng, vượt 140% kế hoạch năm 2021), BCTC có ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán.