Logo

Chu kỳ tăng của thị trường chứng khoán còn dài !

Avatar
Đăng bởi: Khôi Nguyên
14/11/2021 21:01
Góc nhìn của Passion Investment về thị trường chứng khoán giai đoạn hiện tại: Chu kỳ tăng của thị trường chứng khoán còn dài !
Ở thời điểm này TTCK Việt Nam đắt chưa?
Có mấy góc nhìn về thị trường: khung thời gian và định giá. Nếu tính chu kỳ, thì tháng 2/2009 là đáy của khủng hoảng kinh tế lần trước, tháng 3/2020 là đáy chu kỳ lần này, như vậy thị trường mới được 1/3 chu kỳ, mới ở cuối early cycle, sau đó còn midle cycle, late cycle sau đó mới sụp đổ. Như vậy chu kỳ về mặt thời gian là còn rất dài.
Về định giá, đơn giản nhất là nhìn vào PE, 16-17 lần, đang cao hơn mức bình quân 15% nhưng nhìn lợi nhuận các doanh nghiệp sẽ tăng trong các năm sau thì PE sẽ giảm.
Bên cạnh đó, giai đoạn trước lãi suất tiền gửi rất cao, còn giờ chỉ 5-6%/năm, so sánh tương đối bây giờ sẽ rẻ hơn giai đoạn trước nếu so sánh cùng PE, thị trường giờ không đắt nhưng cũng không rẻ.
Kỳ vọng thị trường thời gian tới như thế nào?
Trong đầu tư có 2 giai đoạn thị trường tăng trưởng rất mạnh. Giai đoạn đầu tiên là từ đáy đi lên sau khủng hoảng như thời điểm tháng 2/2009 và tháng 3/2020 và giai đoạn 2 là cuối chu kỳ kinh tế khi sắp khủng hoảng như giai đoạn cuối 2006 và gần đây là cuối 2017. Còn giai đoạn giữa thì thị trường tăng rất chậm.
Có nhiều khả năng thị trường đã đi qua giai đoạn tăng bùng nổ từ đáy lên rồi nên index sẽ không tăng những cú khủng khiếp nữa, mức tăng sẽ bằng mức tăng bình quân lợi nhuận các doanh nghiệp thôi, khoảng 10-15% các năm tới và tiếp diễn trước khi có một cú boom rất mạnh của TTCK khoảng 40-50% trước khi đến giai đoạn sụp đổ.