Logo

Các quỹ ETF tái cơ cấu sẽ tác động tới cung cầu những cổ phiếu nào?

Avatar
Đăng bởi: Thu Uyen
13/09/2021 20:44

Các quỹ ETF sẽ hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (14/9) tới đây. Cụ thể thay đổi như sau:

1. FTSE Vietnam Index

  • FTSE Vietnam Index: Thêm KDH, VCI và không loại cổ phiếu nào. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ước tính sẽ mua khoảng 4.3 triệu KDH và 3.3 triệu VCI.
  • FTSE Vietnam All-share Index: Thêm DCM, DXG và loại SAB, HPX. Tuy nhiên xin lưu ý rằng hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số nên thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF

etf13.jpg

Nguồn: SSI Research

2. MVIS Vietnam Index

  • THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS được thêm mới trong kỳ này, và không có cổ phiếu nào bị loại. Đây là lần đầu MVIS đưa các cổ phiếu thuộc sàn HNX vào danh mục sau nhiều kỳ không xem xét.
  • CP POKPHAND CO LTD (43 HK) là cổ phiếu nước ngoài được thêm mới

Danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 46 cổ phiếu, trong đó có 31 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 15 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 10/9 đạt 560 triệu USD. Bên cạnh các cổ phiếu được thêm mới, quỹ sẽ tăng sở hữu VIC, VHM và HPG trong khi giảm sở hữu ở phần lớn các cổ phiếu còn lại. Tổng tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam ước tính sẽ tăng từ 64.7% lên 66.6%, tương đương giá trị mua ròng 10.9 triệu USD.

MVIS Vietnam Index và VanEck Vectors Vietnam ETF

etf14.jpg

Nguồn: SSI Research

3. FTSE Vietnam 30 Index

Do FTSE Russel không công bố danh mục chi tiết của chỉ số FTSE Vietnam 30 Index. Bảng ước tính của chúng tôi dựa trên số liệu chốt vào ngày 20/8 như sau:

  • KDH, VCI, HSG, DGC và KDC có thể được thêm vào chỉ số đã đạt các điều kiện yêu cầu về vốn hóa và thanh khoản
  • ACB và HCM có thể bị loại khỏi chỉ số do điều chỉnh giảm khối lượng mà nhà đầu tư nước ngoài có thể mua
  • PHR và PPC có thể bị loại do giá trị vốn hóa thấp và rơi ra ngoài top 40 cổ phiếu lớn nhất thỏa mãn các tiêu chí sàng lọc

Fubon FTSE Vietnam ETF hiện là quỹ ETF lớn thứ 3 trên thị trường Việt Nam với quy mô tài sản gần 11,000 tỷ. Chúng tôi ước tính danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau:

FTSE Vietnam 30 Index và Fubon FTSE Vietnam ETF

etf15.jpg

Nguồn: SSI Research

etf16.jpg