Logo

BSR lãi ròng quý 3 tăng mạnh, gấp 3 lần cùng kỳ

Avatar
Đăng bởi: Tuệ Lâm
28/10/2021 00:18

Trái ngược với kết quả 9 tháng năm 2020 là con số lợi nhuận âm hơn 400 tỷ đồng, Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) công bố doanh thu đạt 66.587 tỷ đồng, tăng 63%; lãi sau thuế 3.998 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 4.094 tỷ đồng. Kết quả thực hiện sau 9 tháng đã gấp 4,6 kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Riêng BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu tăng 94% so với cùng kỳ năm trước lên 17.679 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn nên lãi gộp gấp đôi đạt 643 tỷ đồng.Doanh thu tài chính gần 291 tỷ đồng, tăng 118% – nhờ lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá.

Chi phí tài chính, phần lớn là lãi vay, cũng tăng 57% lên 148 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng gấp đôi lên gần 208 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí vận chuyển bán LPG và dịch vụ mua ngoài khác. Chi phí quản lý tăng từ 66 tỷ đồng lên hơn 84 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp lọc dầu báo cáo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 476 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý 3/2020.

Theo giải trình của BSR, giá dầu thô 9 tháng đầu năm nay liên tục tăng mạnh. Giá Dated Brent liên tục tăng từ 49,9 USD/thùng bình quân tháng 12/2020 lên 74,6 USD/thùng bình quân tháng 9/2021. Trong cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm mạnh từ 63,5 USD/thùng về 18,5 USD/thùng. Điều này tạo ra khoảng chênh lệch giá dầu thô và giá sản phẩm chính (xăng dầu) tốt hơn trong 3 quý đầu năm nay. Ngoài ra, công ty sản xuất hơn 1,4 triệu tấn sản phẩm và tiêu thụ 1,1 triệu tấn sản phẩm, lần lượt tăng 66% và 20% so với quý 3/2020.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản là 62.552 tỷ đồng, tăng 6.628 tỷ đồng so với đầu năm. BSR có hơn 15.390 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, chiếm 25%  tài sản. Trong đó, gần 11.993 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng và hầu hết số còn lại kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng.

Phải thu ngắn hạn giảm 23% xuống 5.991 tỷ đồng do khoản phải thu từ Petrolimex giảm 1.758 tỷ đồng về còn 1.269 tỷ đồng. Hàng tổn kho tăng gấp 2 lần so với đầu năm lên 17.694 tỷ đồng, phần lớn là các thành phẩm tồn kho 6.804 tỷ đồng (tỷ trọng 38,4%).

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tăng từ 24.830 tỷ đồng đầu năm lên 27.495 tỷ cuối quý này. Phải trả người bán tăng thêm hơn 1.482 tỷ lên 8.486 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn gấp 7 lần so với đầu năm lên 2.078 tỷ đồng gồm hơn 317 tỷ lãi vay và 1.761 tỷ chi phí khác không thuyết minh.

Doanh nghiệp tăng nợ vay ngắn hạn từ 9.969 tỷ lên 10.585 tỷ đồng, tuy nhiên vay dài hạn giảm nhiều hơn từ 3.022 tỷ xuống 1.415 tỷ đồng. Các khoản vay lớn nhất của BSR là nợ ngắn hạn tại VietinBank (gần 3.000 tỷ đồng), BIDV (2.687 tỷ đồng) và nợ dài hạn tại VDB (1.415 tỷ đồng).

Theo báo cáo phát hành tháng 10/2021, Chứng khoán Mirae Asset đánh giá quý 3 là quý thấp điểm nhất của BSR và kỳ vọng sẽ phục hồi từ quý 4/2021. Công suất nhà máy Dung Quất đã có sự phục hồi trở lại từ mức 85% tại ngày 22/09/2021 lên mức 100% công suất vào tháng 10/2021.

Cùng đà kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu BSR đã tăng gần 150% kể từ đầu, đang được giao dịch quanh 24,700 đồng/cp ( phiên 27/10/2021).