Logo

Bảo hiểm Bảo Minh chuẩn bị nới room

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
08/07/2021 21:37

Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (BMI – sàn HOSE) sẽ nới room ngoại lên 100% mở đường cho việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Được biết, Bảo Minh đã trình Bộ Tài chính phương án nới room. Theo các quy định hiện hành, doanh nghiệp không bị hạn chế room nước ngoài.

Đặc biệt, Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2/7/2021 cũng nêu rõ bảo hiểm không thuộc 7 lĩnh vực Nhà nước sẽ nắm 65% vốn điều lệ sau chuyển đổi cổ phần hóa, thoái vốn.

7 lĩnh vực bao gồm quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay; khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng; tài chính, ngân hàng (trừ bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

Hồi cuối tháng 4/2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Chủ tịch Bảo Minh – bà Vũ Thái Huyền (Trưởng ban Đầu tư 1 của SCIC) cho biết, SCIC chờ thông tư hướng dẫn Nghị định 140 để triển khai việc thoái vốn tại BMI. Vào cuối tháng 5, các văn bản này đã được ban hành.

Cơ cấu cổ đông của Bảo Minh hiện nay gồm có SCIC sở hữu xấp xỉ 51%, Tập đoàn AXA (Pháp) và cổ đông lớn nước ngoài khác sở hữu trên 20%. Tỷ lệ vốn của SCIC tại Bảo Minh được nhận xét hấp dẫn các nhà đầu tư lớn vì thông qua thương vụ thoái vốn này, nhà đầu tư có thể nắm quyền quản trị tại Bảo Minh.

(Theo ĐTCK)