Logo

Bamboo Capital lại lên kế hoạch tăng vốn khủng

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
17/04/2022 21:18

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi so với hiện nay được Hội đồng quản trị Bamboo Capital (BCG – HOSE) trình đại hội cổ đông 2022 khiến nhiều nhà đầu tư e ngại bị pha loãng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG) tổ chức ngày 6/5 sẽ thông qua nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó có kế hoạch tiếp tục tăng mạnh vốn điều lệ.

Công ty dự kiến phát hành hơn 518 triệu cổ phiếu. Trong đó, Bamboo Capital chào bán 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty cũng sẽ bán 250 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá, giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường tính đến ngày HĐQT Công ty ra nghị quyết chào bán.

Công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% (5% bằng tiền mặt) với 25,3 triệu cổ phiếu và 5 triệu cổ phiếu ESOP, tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành ra công chúng tính theo mệnh giá là 5.183 tỷ đồng. Như vậy, sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Bamboo Capital sẽ đạt trên 10.500 tỷ đồng.

Trong năm 2021, BCG đã tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với giá 12.000 đồng/cổ phần, trước đó là đợt tăng vốn tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Tại đại hội năm nay, HĐQT BCG trình kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng, bằng 220% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2022 – 2026 được HĐQT Bamboo Capital xây dựng trên cơ sở doanh thu thuần và lãi ròng tăng dần đều qua các năm, với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 sẽ vượt 10.000 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội năm nay, HĐQT xin ý kiến đại hội cổ đông về việc đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital. Hiện BCG có 78 công ty thành viên và công ty liên kết, hơn 2.000 nhân sự, với 7 mảng hoạt động gồm Năng lượng tái tạo, Xây dựng – Hạ tầng, Bất động sản, Sản xuất – Thương mại, Tài chính – Bảo hiểm, Dịch vụ quản lý và phân phối bất động sản, và Dược phẩm.