Logo

Bamboo Capital lãi 204 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán quý 4/2020

Avatar
Đăng bởi: Khôi Nguyên
08/02/2021 21:58

Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã chứng khoán: BCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 ghi nhận sự đột biến trong lợi nhuận, gấp 11 lần lên 177 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần 213,6 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.

Nhờ trong kỳ, giá vốn giảm mạnh tới 82%, cộng thêm với doanh thụ tài chính đột biến 445 lần, gấp 5 lần cùng kỳ đã góp phần kéo lợi nhuận BCG.

Doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi đầu tư cổ phiếu và trái phiếu 204 tỷ đồng, tăng gần 6,4 lần, và lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư tăng 7,75 lần, lên 220,5 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, tổng giá trị khoản chứng khoán kinh doanh của BCG gần 567 tỷ đồng, tăng đột biến so với đầu năm do xuất hiện khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Phú Hải gần 560 tỷ đồng. Còn khoản đầu tư trái phiếu 102 tỷ đồng gồm 100 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios và 2 tỷ đồng trái phiếu của ngân hàng BIDV.

BCG giải trình về con số lợi nhuận đột biến đến từ các công ty con, công ty liên kết, đặc biệt là việc hoàn tất và chuyển nhượng một số dự án đồng thời ghi nhận doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp.

Luỹ kế năm 2020, BCG đạt 1.902 tỷ đồng doanh thu thuần, 280 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 21% và 99% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 89% lên 215 tỷ đồng. Với kết quả này, BCG gần đạt kế hoạch doanh thu, còn lợi nhuận vượt 52% kế hoạch.

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản đạt 24.055 tỷ đồng, gấp 3,3 lần đầu năm, chủ yếu do tăng khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Cụ thể, phải thu ngắn và dài hạn 11.371 tỷ đồng, gấp 3,66 lần đầu năm, chiếm 47% tài sản. CHi phí xây dựng cơ bản dở dang ở các dự án điện năng lượng tái tạo 3.783 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ không phát sinh khoản này.

Cơ cấu tải sản tập trung vào khoản phải thu (hồng), hàng tồn kho (vàng), và tài sản dở dang dài hạn (cam). Nguồn dữ liệu: Wichart

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay BCG tăng 2.198 tỷ đồng lên 4.580 tỷ đồng và tăng gấp rưỡi so với cuối quý 3/2020. Bên cạnh đó, khoản trái phiếu chuyển đổi cũng tăng từ gần 396 tỷ lên 2.020 tỷ đồng. Điều này khiến chi phí tài chính trong qúy 4 tăng vọt lên 155 tỷ đồng.

Vốn lưu động (= Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn) của BCG tại thời điểm cuối năm 2020 âm 362 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã có chuyển biến tích cực khi dương 1.870 tỷ đồng, trong khi năm 2019 âm 969 tỷ đồng.

Dòng tiền hoạt động dương là điểm tích cực của BCG. Nguồn dữ liệu: Wichart