Logo

Bamboo Capital gia nhập lĩnh vực tài chính

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
16/08/2021 21:16

CTCP Bamboo Capital (mã BCG) công bố Nghị quyết về việc tham gia góp vốn thành lập CTCP BCG Financial.

Cụ thể, CTCP BCG Financial có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tổng số cổ phần là 40 triệu cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Bamboo Capital sẽ góp 320 tỷ đồng, tương đương sở hữu 32 triệu cổ phần, chiếm 80% vốn điều lệ của BCG Financial.

BCG Financial có trụ sở tại 27C Quốc Hương, phường Thảo Điền. TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Trong đó, có hoạt động mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và môi giới mua bán nợ.

Trong quý II, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng Công ty mang về gần 316 tỷ đồng, gấp 16 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BCG đạt 1.449 tỷ đồng doanh thu, tăng 60% so với quý II/2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ.

Năm 2021, BCG đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 806 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, BCG đã hoàn thành được lần lượt 27% và 59% kế hoạch năm.

Nguồn tin từ BCG cho biết, Công ty đã đạt được thỏa thuận thu xếp vốn từ các đối tác nước ngoài với quy mô 200 triệu USD thông qua đơn vị tư vấn KPMG Singapore. Thương vụ được triển khai từ hơn 1 năm trước.