Logo

Bamboo Capital (BCG): Nợ phải trả tăng mạnh, mất cân đối vốn chủ – tài sản

Avatar
Đăng bởi: Thu Uyen
31/10/2021 15:02

Hiện, nợ BCG vượt 29.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn vào mức 1.962 tỷ đồng. Dư nợ dài hạn đặc biệt tăng mạnh, từ mức 10.564 tỷ lên 22.351 tỷ đồng; trong đó dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ và trái phiếu hơn 1.370 tỷ đồng.

Bamboo Capital (BCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm 41,5% về 457 tỷ đồng. Giá vốn tương ứng giảm, lợi nhuận gộp theo đó điều chỉnh nhẹ xuống còn 221 tỷ đồng. Đặc biệt, biên lãi gộp Công ty có sự cải thiện từ 40% ở cùng kỳ lên 94%.

Trong kỳ, BCG ghi nhận doanh thu tài chính đột biến hơn 596 tỷ đồng, được đóng góp từ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Khấu trừ chi phí, BCG lãi sau thuế 218 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ. Theo giải trình, trong kỳ nhờ chuyển nhượng một số dự án, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đóng điện từ cuối năm 2020 đã giúp lợi nhuận Công ty tăng tốt.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bamboo Capital (BCG): Lãi quý 3 đạt 218 tỷ đồng, tổng nợ phải trả tăng mạnh lên 29.000 tỷ đồng, rót 1.100 vào cổ phiếu TPB và PGB - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, giá trị danh mục chứng khoán BCG nắm giữ tăng gấp 3 lần lên 1.670 tỷ đồng. Hiện, TPB là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất với 990 tỷ đồng – đây là khoản đầu tư được thực hiện thông qua công ty con Tracodi. Bên cạnh đó BCG cũng nắm giữ cổ phiếu PGB với giá gốc hơn 113 tỷ đồng.

Bamboo Capital (BCG): Lãi quý 3 đạt 218 tỷ đồng, tổng nợ phải trả tăng mạnh lên 29.000 tỷ đồng, rót 1.100 vào cổ phiếu TPB và PGB - Ảnh 2.

Hiện, nợ BCG vượt 29.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn vào mức 1.962 tỷ đồng. Dư nợ dài hạn đặc biệt tăng mạnh, từ mức 10.564 tỷ lên 22.351 tỷ đồng; trong đó dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ và trái phiếu hơn 1.370 tỷ đồng.